วิ่งการกุศล รร.บ้านห้วยทรายขาว

20/01/2019 รร.บ้านห้วยทรายขาว พุนพิน สุราษฎร์ธานี Link to google map
ที่มาของโครงการ
ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่บริการ ดังนี้ หมู่ที่ 5 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมูที่ 7 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวน ลูกจ้าง จึงส่งผลให้ไม่สามารถที่จะสนับสนุนช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มที่ ประกอบกับงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด โรงเรียนมีความขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สนามเด็กเล่น เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงร่วมแรงกายและแรงใจในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อการเรียนของน้องโรงเรียนบ้านห้วยทรายขึ้น โดยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และระดมทุนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนดังกล่าว
วัตถุประสงค์
  1. จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น/เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง/นักเรียน/ประชาชนคนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
จุด Start/Finish
จุดปล่อยตัว-เส้นชัย : โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ตะปาน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
สถานที่รับสมัคร
  1. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว โทร 084-3268175 (ครูกรกต สวาทภักดิ์), 085-3305268 (ครูสุภาณี ศรีใหม่)
  2. สมัคร online http://www.run-event.com

ชำระเงิน/เงินสนับสนุนได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กองทุนบริจาค บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 808-0-61534-9

กลุ่มประเภทการแข่งขัน
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 250.-
FUNRUN 5 KM. 300.-
MINI MARATHON 10.5 KM 350.-
เหรียญ
เสื้อ
รางวัล
Fun Run 5 KM
Mini Marathon 10 KM
การเดินทาง
กำหนดการแข่งขัน
เส้นทางวิ่ง
ที่พัก
  1. พักในอาคารหรือกางเต๊นท์ภายในโรงเรียน (เตรียมเต็นท์และเครื่องนอนมาเอง)
  2. บริการโฮมสเตย์ และจุดวางเต็นท์ พร้อมเต็นท์(ให้เช่า) ใกล้ต้นน้ำป่าน้ำราด ห่างจากจุดปล่อยตัว ประมาณ 12 กม. ติดต่อ กำนันสุจิน นาคบำรุง (086-2678228)
  3. โรงแรมปาล์มทองการ์เดนท์ (Palm Thong Gardent Hotel) ห่างจากจุดปล่อยตัว ประมาณ 20 กม. ถนนเซาเทิร์น ตำบล เคียนซา อำเภอ เคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี (086-0543341) Link to google map
  4. บ้านเคียงคลอง รีสอร์ท (Baan Kiang Klong Resort) ห่างจากจุดปล่อยตัว ประมาณ 21 กม. 289 หมู่ 1 , บ้านทำเนียบ, อำเภอคีรีรัฐนิคม, สุราษฎร์ธานี (081-7191712 ,081-3704012) Link to google map
  5. ออน เดอะ เวย์ รีสอร์ท ( On the way resort) ห่างจากจุดปล่อยตัว ประมาณ 26 กม. ถนนเซาเทิร์น เคียนซา สุราษฎร์ธานี (091-8247337) Link to google map
เชิญชวนตกปลา
เชิญตกปลา ณ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยทรายขาว ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 -17.00 น. ติดต่อล่วงหน้าได้ที่ คุณวิทยา 093-3821030
เที่ยวป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด
ที่เที่ยวสุด UNSEEN ที่ใครมาสุราษฎร์ธานี จำเป็นต้องแวะแช่น้ำ ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ประมาณ 12 กม. ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cew-bannamrad.or.th โทรศัพท์ 096-8594503 หรือ 080-6961166 Link to google map
เที่ยวอุทยานธรรม (บ้านเขานาใน)
หนึ่งในสถานที่ปฏิบัติธรรม ชมทะเลหมอก และสักการะรอยพระพุทธบาท ที่ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขาอันแสนงดงาม ห่างจากโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวประมาณ 25 กม. Link to google map